Utvärdering och uppföljning

VARFÖR UTVÄRDERA?

När organisationer vill utveckla sitt arbetssätt och kontor kommer värdet först när vi får den önskade beteendeförändringen. Det kräver ett Ledarskap som äger förändringen och insikt hos medarbetarna om Självledarskap. Värdet av förändringen kan skifta snabbt då omvärlden förändras kontinuerligt så som teknik, nyanställningar och uppdragsbeskrivningar mm. Beteendeförändring i en aktivitetsbaserad miljö är viktig men kräver också att den fysiska och tekniska miljön supportar ett förändrat beteende över tid.

Utvärderingen är nödvändig en tid efter omgörning då vi lever i en föränderlig värld.. Ni behöver se vilka framsteg som har gjorts, men också vad som behöver förbättras och det är inte alltid de saker vi tror. Det är viktigt att utvärdera hur väl ledarskapet och självledarskapsinsikten har satt sig i den nya miljön samt hur de fysiska och tekniska förutsättningarna stödjer. Vi behöver analysera dessa mot varandra. I vissa mätningar har det visat sig att människor är villiga att arbeta flexibelt men det tekniska förutsättningarna stödjer inte som de borde. Fast ledningen trodde att det var medarbetarna som inte var villiga att förändra. I andra mätningar så har det visat sig att medarbetare inte var villiga att förändra sig och ledarskapet agerade inte som förebilder, trots att fysiska och tekniska förutsättningar fanns. Här började man felaktigt möblera om. Utvärderingen behöver vara oberoende, alltså inte mätas av dem som mätt tidigare eller som gjort arbetet från externt håll. En sådan undersökning analyseras inte alltid opartiskt.

Vill ni TRO eller vill ni VETA vad som fungerar och vad som behöver bli bättre?

VAD GÖR VI?

  • Vi hjälper Er att utvärdera och utveckla Er befintliga Aktivitetsbaserade arbetsmiljö. Detta gör vi utifrån självledarskap, Ledarskap, fysisk miljö och teknisk miljö.
  • Vi är experter på att analysera fram sambanden i de mätbara resultaten för bästa möjliga insatser till en hållbar arbetsmiljö i det aktivitetsbaserade kontoret.
  • Vi har strategier till att stötta ledningen till att ta hand om resultaten.
  • Ni får en samlad bild om vilka insatser ni behöver göra för ett framgångsrikt Aktivitetsbaserat kontor.

HUR GÖR VI?

  1. FÖRSTÅ: Vi lär känna er miljö, er vision med kontoret, hur ni har arbetat hittills, vilka mål med förändringen, utmaningar mm
  2. ANPASSA: Vi anpassar vår mätning applicerat på er organisation och kontor.
  3. TA REDA PÅ: Vi genomför en digital utvärdering för att ta reda på hur självledarskap, Ledarskap, fysisk miljö, möten och teknisk miljö stödjer
  4. ANALYSERA: Vi analyserar alla resultat inkluderat fritext.
  5. DIALOG: Vi presenterar resultatet och Övergripande råd samt för dialog med er.
  6. INSATSER: Vi sammanfattar alla resultat, insatser och den strategi vi ser behöver ske.
Vill du veta mer?

Utvärdering &
uppföljning

Effektfulla
möten

Ledning &
HR-stöd

Föreläsningar