FÖRELÄSNINGAR

VARFÖR

När det är dags att förändra, flytta eller göra om sin fysiska arbetsmiljö så står inte bara ledningen inför många utmaningar utan varje individ skall kliva utanför sin trygghetszon. Det krävs insikt, kunskap samt förståelse för vad det innebär med flexibelt arbetssätt in i en ny fysisk miljö. Det ökar motivationen samt tryggheten till att ha modet att börja tänka och agera på ett nytt sätt.

Mot nya framtida arbetsmiljöer behöver beteenden, it, teknik och fysisk miljö samverka. Risker behöver hanteras och kommunikation tillsammans med ett enat arbetssätt behöver stå i fokus för hållbara medarbetare.

FÖR VEM

Annicka har lång erfarenhet av föreläsningar, seminarier, utbildningspass och WS i stora sammanhang med flera hundra deltagare/ medarbetare till specifika mindre sammanhang med färre deltagare så som enskilda ledningsgrupper som behöver inspiration och stöd inför sitt arbete.

Hon arbetar med kundspecifika föreläsningar utifrån det behov och den utmaning som just kunden står inför i ämnen som:

  • Ledningen och ledarskapet mot flexibelt arbetssätt
  • HR- Mot ett flexibelt arbetssätt.
  • Kontoret- det strategiska verktyget.
  • Utveckling över tid mot en modern arbetsmiljö

LÅT OSS ANPASSA FÖRELÄSNINGEN UTIFRÅN ERT BEHOV.

Exempel på fokus som föreläsningarna kan innehålla och anpassas med är:
Hur skall kontoret bli ett strategiskt verktyg? Är er miljö en låsning eller en lösning? Vad behöver ni som ledning göra? Hur enade är ni i ledningen inför ett nytt arbetssätt/ arbetsmiljö? Vilka risker finns och vilka värden? Vad händer när människor får ökad kunskap? Vilket ledarskap skall ni ha? Hur ser ni till att få ombord er organisation? Vad innebär ett flexibelt arbetssätt och hur får vi det verksamhetsanpassat? Medarbetaransvar i processen-inställning och attityd?

Kontakta oss gärna så anpassar vi vår föreläsning, info@dicksonhartman.se eller 0708-60 50 88.

Vill du veta mer?