Ledning & HR-stöd

LEDNINGENS INSIKT

När det är dags att förändra, flytta eller göra om sin fysiska arbetsmiljö så står ledningen inför många utmaningar. En klok ledning inser snabbt att det är en förändringsresa som kräver kunskap och insikt för att skapa MOD till förändring. Det är inte bara en flytt eller ett möbelprojekt.

EN UTMANING ATT VÄLJA OCH SÄKERSTÄLLA

En ledning behöver säkerställa genom olika faktorer att de fattar rätt beslut med rätt underlag för att få ett verksamhetsanpassat kontor som stödjer organisationen. Det behöver vara en tydlig och enad ledningsgrupp som säkrar mötesstruktur och kultur. Man behöver skapa rätt förutsättningar, kunskap och strategi för att lyckas mot nya arbetssätt. Det är viktigt att få ett ledarskap som äger processen och att skapa en sann förändring där människor är med på banan. Goda synergier med övriga förändringar i organisationen och att skapa friskfaktorer är andra utmaningar på vägen. Att få in rätt stöd i rätt tid och att veta- Vem gör vad. Vi stöttar er i er resa.

BEHOV OCH STÖD

Behovet av strategisk helt oberoende rådgivning, ledningsarbete och partnerskap till HR gällande implementeringsresan mot mer flexibelt arbetssätt har ökat enormt. Framförallt stöd som är oberoende då inget annat syfte än kundens framgång står i fokus.
HR är en viktig funktion som ofta har en hög kunskap kring förändringar men som behöver avlastning, kompetenshöjning och stöd gällande arbetet mot just framtidens arbetssätt i kontor.
Vi är en stödjande partner i tidiga skeden inför er förändring med kundspecifika lösningar för både Ledningsgruppen och HR.

Vill du veta mer?

Utvärdering &
uppföljning

Effektfulla
möten

Ledning &
HR-stöd

Föreläsningar