Effektfulla möten

”Vad sjutton gjorde jag där?”

Vi behöver skapa effektfulla möten inför flexibla arbetssätt i ett nytt kontor. De flesta av oss har gått ut från ett möte och tänkt, ” vad sjutton gjorde jag där?” Det har visats sig att ineffektiva möten kostar företaget i genomsnitt 80.000 sek per anställd i lönekostnad varje år. Observera, endast i lönekostnad. Är det OK?

Dåliga möten kostar enormt för företagen och tar mycket av människors tid och energi istället för att ge energi och effektivisera arbetet. När värdefull arbetstid läggs på ineffektiva möten bidrar det dessutom till stress och sjukskrivningar.

Vi kan inte bara skala bort eller lägga till möten, utan vi behöver arbeta med värdeskapande möten och utifrån det skala bort slösad tid på dåliga möten.

 

BRA MÖTEN BYGGER FÖRETAGSKULTUR

Bra möten är en av det kraftfullaste managementverktygen vi har för att få medarbetare att arbeta mot samma mål och skapa god energi. Står du dessutom inför en omgörning av kontoret, inför en flytt eller förändring är det extra viktigt utvärdera och utveckla er mötesstruktur och kultur för att kunna gå vidare mot ett stödjande kontor/arbetsplats.

MOT EFFEKTFULLA MÖTEN

Vi hjälper ledningen till rätt underlag för rätt beslut kring vad som behöver förändras och utvecklas gällande er mötesstruktur/kultur. Det är viktigt att identifiera, skapa riktlinjer och skapa ett engagemang i organisationen på ett effektivt lösningsfokuserat sätt som också har sin uppföljning och utvärdering. Ni i ledningen behöver skapa tydliga riktlinjer och varje ledare och medarbetare behöver ta ansvaret för effektfulla möten som skall skapa värde och nyttja tid på rätt sätt.

Vi genomför en förstudie av mötesstruktur, möteskultur och mötesteknik.
Syfte:
Syftet är att organisationen skall få en mätbar helhetsbild av mötesstrukturen/kulturen. Att man skall få identifierat var och vilka förbättringsområden man behöver arbeta med för att skapa en effektfull och effektiv mötesstruktur. Att analysunderlaget blir konkret fakta från organisationen och ett viktigt diskussionsunderlag i Workshop med ledningen/ledare inför vilka beslut och riktlinjer som behöver sättas.

En mätbar kartläggning ger en möjlighet till att kunna mäta effekterna efter vidtagna åtgärder genom en uppföljningsanalys.

Vill du veta mer?

Utvärdering &
uppföljning

Effektfulla
möten

Ledning &
HR-stöd

Föreläsningar