Skapa skillnad

Utvärdera ert aktivitetsbaserade kontor

Hur skall ni skapa förändring över tid?

Skapa skillnad

Genom utvärdering och uppföljning

Vi hjälper organisationer med att följa upp och utvärdera deras befintliga Aktivitetsbaserade kontor. Detta genomförs med mätbara verktyg och resultat både gällande Ledarskapsinsikt och Självledarskapsinsikt hos medarbetare men också utifrån Fysisk miljö samt Teknisk miljö. 

vill du veta hur?

skapa MOD

GENOM KUNSKAP SOM GER TRYGGHET

Vilka utmaningar står ni inför?

Skapa Mod

GENOM KUNSKAP SOM GER TRYGGHET

Vår övertygelse är att ökad kunskap inför nya arbetssätt ger trygghet och därmed ökat mod till att förändra.

Vår mission är att helt oberoende av möbelleverantör hjälpa och råda organisationer att skapa rätt förutsättningar, mätbara strategier, en god implementering mot nya arbetssätt och effektfulla möten för en modern arbetsmiljö/kontor. Vårt mål är att utkomsten blir en lärande organisation som äger sin process och att modet skall växa genom god kunskap för en god förändring.

vill du veta hur?

skapa självförtroende

Genom tydlighet och kommunikation

Vilka utmaningar står ni inför?

skapa Självförtroende

Genom tydlighet och kommunikation

Vi har en stark tro på att självförtroende till förändring växer när vi förstår syftet till förändringen, varför vi behöver förändra, hur förändringen skall ske och vilka resurser som kommer att tillsättas för en genomförbar förändring.

Vi vill stödja organisationer till att skapa självförtroende genom processen mot mer effektfulla möten och nya arbetssätt där tydlighet, kommunikation samt uppföljning och löpande utvärdering står i fokus för en smidig, anpassande förändring.

vill du veta hur?

Utvärdering &
uppföljning

Effektfulla
möten

Ledning &
HR-stöd

Föreläsningar