Oberoende strategiskt stöd mot moderna arbetssätt och effektfulla möten i er nya arbetsmiljö.

Ledning &
HR-stöd

Effektfulla
möten

Föreläsningar

Vidare-
utveckling

Företagsanpassade Utbildningar

“Tänk efter före”

Ledning & HR-stöd

LEDNINGENS INSIKT

När det är dags att förändra, flytta eller göra om sin fysiska arbetsmiljö så står ledningen inför många utmaningar. En klok ledning inser snabbt att det är en förändringsresa som kräver kunskap och insikt för att skapa MOD till förändring. Det är inte bara en flytt eller ett möbelprojekt.

EN UTMANING ATT VÄLJA OCH SÄKERSTÄLLA

En ledning behöver säkerställa genom olika faktorer att de fattar rätt beslut med rätt underlag för att få ett verksamhetsanpassat kontor som stödjer organisationen. Det behöver vara en tydlig och enad ledningsgrupp som säkrar mötesstruktur och kultur. Man behöver skapa rätt förutsättningar, kunskap och strategi för att lyckas mot nya arbetssätt. Det är viktigt att få ett ledarskap som äger processen och att skapa en sann förändring där människor är med på banan. Goda synergier med övriga förändringar i organisationen och att skapa friskfaktorer är andra utmaningar på vägen. Att få in rätt stöd i rätt tid och att veta- Vem gör vad. Vi stöttar er i er resa.

BEHOV OCH STÖD

Behovet av strategisk helt oberoende rådgivning, ledningsarbete och partnerskap till HR gällande implementeringsresan mot mer flexibelt arbetssätt har ökat enormt. Framförallt stöd som är oberoende då inget annat syfte än kundens framgång står i fokus.
HR är en viktig funktion som ofta har en hög kunskap kring förändringar men som behöver avlastning, kompetenshöjning och stöd gällande arbetet mot just framtidens arbetssätt i kontor.
Vi är en stödjande partner i tidiga skeden inför er förändring med kundspecifika lösningar för både Ledningsgruppen och HR.

Vill du veta mer?

Effektfulla möten

”Vad sjutton gjorde jag där?”

Vi behöver skapa effektfulla möten inför flexibla arbetssätt i ett nytt kontor. De flesta av oss har gått ut från ett möte och tänkt, ” vad sjutton gjorde jag där?” Det har visats sig att ineffektiva möten kostar företaget i genomsnitt 80.000 sek per anställd i lönekostnad varje år. Observera, endast i lönekostnad. Är det OK?

Dåliga möten kostar enormt för företagen och tar mycket av människors tid och energi istället för att ge energi och effektivisera arbetet. När värdefull arbetstid läggs på ineffektiva möten bidrar det dessutom till stress och sjukskrivningar.

Vi kan inte bara skala bort eller lägga till möten, utan vi behöver arbeta med värdeskapande möten och utifrån det skala bort slösad tid på dåliga möten.

 

BRA MÖTEN BYGGER FÖRETAGSKULTUR

Bra möten är en av det kraftfullaste managementverktygen vi har för att få medarbetare att arbeta mot samma mål och skapa god energi. Står du dessutom inför en omgörning av kontoret, inför en flytt eller förändring är det extra viktigt utvärdera och utveckla er mötesstruktur och kultur för att kunna gå vidare mot ett stödjande kontor/arbetsplats.

MOT EFFEKTFULLA MÖTEN

Vi hjälper ledningen till rätt underlag för rätt beslut kring vad som behöver förändras och utvecklas gällande er mötesstruktur/kultur. Det är viktigt att identifiera, skapa riktlinjer och skapa ett engagemang i organisationen på ett effektivt lösningsfokuserat sätt som också har sin uppföljning och utvärdering. Ni i ledningen behöver skapa tydliga riktlinjer och varje ledare och medarbetare behöver ta ansvaret för effektfulla möten som skall skapa värde och nyttja tid på rätt sätt.

Vi genomför en förstudie av mötesstruktur, möteskultur och mötesteknik.
Syfte:
Syftet är att organisationen skall få en mätbar helhetsbild av mötesstrukturen/kulturen. Att man skall få identifierat var och vilka förbättringsområden man behöver arbeta med för att skapa en effektfull och effektiv mötesstruktur. Att analysunderlaget blir konkret fakta från organisationen och ett viktigt diskussionsunderlag i Workshop med ledningen/ledare inför vilka beslut och riktlinjer som behöver sättas.

En mätbar kartläggning ger en möjlighet till att kunna mäta effekterna efter vidtagna åtgärder genom en uppföljningsanalys.

Vill du veta mer?

FÖRELÄSNINGAR

VARFÖR

När det är dags att förändra, flytta eller göra om sin fysiska arbetsmiljö så står inte bara ledningen inför många utmaningar utan varje individ skall kliva utanför sin trygghetszon. Det krävs insikt, kunskap samt förståelse för vad det innebär med flexibelt arbetssätt in i en ny fysisk miljö. Det ökar motivationen samt tryggheten till att ha modet att börja tänka och agera på ett nytt sätt.

Mot nya framtida arbetsmiljöer behöver beteenden, it, teknik och fysisk miljö samverka. Risker behöver hanteras och kommunikation tillsammans med ett enat arbetssätt behöver stå i fokus för hållbara medarbetare.

FÖR VEM

Annicka har lång erfarenhet av föreläsningar, seminarier, utbildningspass och WS i stora sammanhang med flera hundra deltagare/ medarbetare till specifika mindre sammanhang med färre deltagare så som enskilda ledningsgrupper som behöver inspiration och stöd inför sitt arbete.

Hon arbetar med kundspecifika föreläsningar utifrån det behov och den utmaning som just kunden står inför i ämnen som:

  • Ledningen och ledarskapet mot flexibelt arbetssätt
  • HR- Mot ett flexibelt arbetssätt.
  • Kontoret- det strategiska verktyget.
  • Utveckling över tid mot en modern arbetsmiljö

LÅT OSS ANPASSA FÖRELÄSNINGEN UTIFRÅN ERT BEHOV.

Exempel på fokus som föreläsningarna kan innehålla och anpassas med är:
Hur skall kontoret bli ett strategiskt verktyg? Är er miljö en låsning eller en lösning? Vad behöver ni som ledning göra? Hur enade är ni i ledningen inför ett nytt arbetssätt/ arbetsmiljö? Vilka risker finns och vilka värden? Vad händer när människor får ökad kunskap? Vilket ledarskap skall ni ha? Hur ser ni till att få ombord er organisation? Vad innebär ett flexibelt arbetssätt och hur får vi det verksamhetsanpassat? Medarbetaransvar i processen-inställning och attityd?

Kontakta oss gärna så anpassar vi vår föreläsning, info@dicksonhartman.se eller 0708-60 50 88.

https://www.atea.se/event/2018/atea-bootcamp/medverkande/
https://www.fastighetssverige.se/artikel/kontoret-y-det-strategiska-verktyget-19076
https://www.lokalguiden.se/magasinet/artikel/vägen-till-en-smart-arbetsplats

Vill du veta mer?

Stöd för vidareutveckling

I förändring mot flexibelt arbetssätt behövs ett individuellt och lättillgängligt stöd. Utbildning, tips och coachning för Chefer, Ledare och Medarbetare behövs både under tiden och lång tid efter att det nya arbetssättet har införts.

Chefer och Ledare behöver stödja och coacha sina medarbetare kontinuerligt under en förändring mot flexibel miljö. För det krävs att ledarna har sitt eget stöd. Utöver att arbeta med ett enat ledarskap och tydliga förväntningar på ledarskapet så krävs det också en enkel och en snabb support emellanåt där den enskilde ledare själv kan välja vad just hen behöver för stöd, om det så är för fem minuter. Lättillgänglig information samt inspiration kring tips, tankesätt och praktiska aktiviteter.

UPPFÖLJNING

Uppföljning är viktigt då det innebär att ni observerar och registrerar de aktiviteter som äger rum och som ni har bestämt i förändringen. Detta missas tyvärr i många förändringar. Det behöver vara en rutinmässig process som görs för att samla in information om alla aspekter av ert arbete – bra som dåliga.

Utvärderingen längs vägen är nödvändig då vi lever i en föränderlig värld och ni behöver säkerställa längs vägen. Ni behöver analysera insamlad information och jämföra den med de fastställda målen så att rätt saker sker.
Ni behöver bedöma resultat och förstå vilka framsteg som har gjorts, men även för att hjälpa till att förbättra längs vägen mot det nya arbetssättet.

Vill du veta mer?

“Sinnena är som fallskärmar, de fungerar bara när de är öppna”