Äntligen kommer utbildningen i vad som krävs för en lyckad implementeringsprocess mot ett mer flexibelt arbetssätt för ett verksamhetsbaserat kontor.

Företagsanpassade Utbildningar

Utbildning

Implementering människan mot flexibelt arbetssätt.

Utbildningar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig/er som står inför att jobba aktivt eller befinner sig i en kontorsförändringsprocess mot flexibelt arbetssätt. Utbildningen görs företagsanpassad.

När det är dags att förändra, flytta eller göra om sitt kontor till ett flexibelt arbetssätt så står ledning, projektledare och HR inför många utmaningar där människan står i fokus.

Några utmaningar är:

 • Att få en enad ledning.
 • Att välja ”rätt” arbetssätt som utgör ett verksamhetsanpassat kontor.
 • Att veta vad och hur ledningen behöver agera.
 • Hur man ökar kunskapen i organisationen.
 • Få med ledarskapet/ ansvaret- och vad krävs.
 • Att inventera risker och möjligheter.
 • Hur man involverar fack och AMO i processen.
 • Att få med medarbetare på tåget.
 • Vilka roller/ kompetenser/ resurser internt som krävs.
 • Vilken metod som behövs för att skapa rätt förutsättningar.
 • Att skapa rätt förutsättningar som stödjer verksamheten.
 • Hur hantera man en organisations delaktighet.
 • Att se till att arbetet fortlöper efter man har flyttat in.

Utmaningarna är många men en av det absolut viktigaste delarna är just att få in kunskap i ett tidigt skede i organisationen för att underlätta processen.

Att äga sin process

En klok ledning inser snabbt att det är en förändringsresa som kräver kunskap och insikt för att skapa MOD till förändring. Det är inte bara är en flytt eller ett möbelprojekt utan en levande process som skall pågå över tid.

Alldeles för många konsulter ”äger” processen istället för att konsulten arbetar för att organisationen själva skall ”äga” sin process för en ständig utveckling varav utbildningen fokuserar på att du som deltagare skall få kunskap, verktyg och insikt om hur du/ni kan arbeta med implementeringsprocessen inför det moderna kontoret så mycket som möjligt.

HR, projektledare, kommunikatörer, förändringsledare och chefer behöver ofta öka sin kunskap kring processen och de behöver ”äga” de olika stegen i implementeringen av organisationen som krävs för en lyckad process mot nya flexibla kontor. Det har visat sig att Change management i resan mot ökad flexibelt arbetssätt och aktivitetsbaserat kräver ökad kunskap om ämnet med dess utmaningar.

Utbildningens syfte

Utbildningen skall ge dig/er ökad kunskap kring vad som krävs för att genomföra implementeringsprocessen mot en ny flexibel miljö. Den skall ge dig/er verktyg till HUR du/ni kan genomföra de olika steg i processen. Vilka utmaningar man oftast står inför och hur du kan hantera dessa.  

Exempel på innehåll

 • Vad som är viktigt att tänka på inför rätt beslut mot ett verksamhetsanpassat kontor som stödjer organisationen.
 • Flexibelt arbetssätt, vad innebär det?
 • Friskfaktorer och riskfaktorer.
 • Utmaningar och framgångsfaktorer.
 • Hur man arbetar med ledningsarbetet.
 • Möteskultur och struktur mot nytt kontor.
 • Implementeringsplan mot flexibelt arbetssätt och dess olika steg, metod och metodik.
 • Vad bör ingå i en kommunikationsplan mot flexibelt arbetssätt.
 • Den interna projektgruppen, delprojektet människan och HR.
 • AMO och facket i processen.
 • Den interna referensgruppen.
 • Rätt stöd i rätt tid.
 • Förväntningar på rollerna.
 • Samarbetet med arkitekten.
 • Ledarskap som” äger” sin del processen.
 • Vilket ledarskap krävs i flexibelt arbetssätt.
 • Att öka kunskap i organisationen om ABW.
 • En förändring där människor är med på banan.
 • Att leda workshops med ledare/ledarskapet i flexibelt arbetssätt.
 • Att leda workshops med medarbetare metodik och metod.
 • Uppföljning och utvärdering.

Efter utbildningen skall du:

 • Ha ökad kunskap kring ledningsarbetet, veta vad som krävs i de olika stegen för en lyckad implementering av flexibelt arbetssätt, ha kunskap till att leda workshops med medarbetare och ledare, vara insatt i vilken organisationsstruktur som krävs i projektet och hur dessa funktioner bör integrera med människoresan, innefattande kunskap om dess olika roller.

Huvudkursledare

Annicka Dickson är strategisk rådgivare i arbetsplatsstrategi. Hon arbetar i och utvecklar förändringsprocesser mot framtida arbetsplatser där IT, beteenden och den fysiska miljön står i samverkan.

Hon håller föreläsningar gällande framtidens arbetssätt, vilka risker som behöver arbetas med, implementeringsprocesser samt uppföljningsprocesser för att lyckas med framtidens kontor. Hon driver arbete med ledningen, bland annat kring riktlinjer för att eliminera risker inom IT och beteende. Hon stöttar Ledning, HR, projektgrupper, styrgrupper och referensgrupper i processerna. Hon har gjort över 100 föreläsningar i olika storlekar gällande förändringsarbete kopplat till kontorsförändring och minst samma mängd workshops.

Hon är en av grundarna till SWS arbetsplatsstrategi som har valt att fortsätta som fristående utbildare och utvecklat stödet fokuserat på lärande organisationer.

Hon var moderator på Arbetslivsdagarna 2018 där forskning och praktik står i fokus kring förändrat arbetssätt tack vare sin kunskap i ämnet. www.arbetslivsdagarna.se

Exempel på föreläsningar är faststighetsmarknadsdagar, Atea Bootcamp, stora IT-Arenan i GBG, Inför Klöverns fastigheters alla medarbetare med många fler i ämnet.

Hon är krönikör i Lokalguiden. Hon har arbetat med företag som TTS marine, Chalmers, Atea, Göteborgs universitet, NCC construction, Skandia med fler.

Gästföreläsare: Utöver huvudkursledaren Annicka Dickson så kommer dagarna besökas av gästföreläsare, så som bland annat stressforskare Aram Seddigh som forskat kring kontorsmiljöer.

Exempellänkar om Annicka:

www.arbetslivsdagarna.se