Skapa Mod

GENOM KUNSKAP SOM GER TRYGGHET

Vår övertygelse är att ökad kunskap inför nya arbetssätt ger trygghet och därmed ökat mod till att förändra.

Vår mission är att helt oberoende av möbelleverantör hjälpa och råda organisationer att skapa rätt förutsättningar, mätbara strategier, en god implementering mot nya arbetssätt och effektfulla möten för en modern arbetsmiljö/kontor. Vårt mål är att utkomsten blir en lärande organisation som äger sin process och att modet skall växa genom god kunskap för en god förändring.

vill du veta hur?

skapa Självförtroende

Genom tydlighet och kommunikation

Vilka utmaningar står ni inför?

skapa Självförtroende

Genom tydlighet och kommunikation

Vi har en stark tro på att självförtroende till förändring växer när vi förstår syftet till förändringen, varför vi behöver förändra, hur förändringen skall ske och vilka resurser som kommer att tillsättas för en genomförbar förändring.

Vi vill stödja organisationer till att skapa självförtroende genom processen mot mer effektfulla möten och nya arbetssätt där tydlighet, kommunikation samt uppföljning och löpande utvärdering står i fokus för en smidig, anpassande förändring.

vill du veta hur?

Skapa skillnad

Genom uppföljning och vidareutveckling

Hur skall ni skapa förändring över tid?

Skapa skillnad

Genom uppföljning och vidareutveckling

Vi vet att organisationer kan utveckla massor men att värdet kommer först när vi får den önskade beteendeförändringen. Vi ser att värdet av förändringen kan skifta snabbt då omvärlden förändras kontinuerligt.

Därför ligger vårt fokus på att stödja organisationer hur de behöver gå tillväga för en god utvärdering och uppföljnings strategi med mätbara resultat.

vill du veta hur?

Ledning &
HR-stöd

Effektfulla
möten

Föreläsningar

Vidare-
utveckling