Annicka Dickson

Annicka Dickson har många års erfarenhet av arbetsplatsstrategi, ledning/ ledarutveckling, konceptutveckling samt föreläsningar mot kontorsförändringar med hög kunskap om flexibla verksamhetsanpassade kontor både på strategisk och operativ nivå.

Hon har utbildat ledare och medarbetare i flexibla arbetssätt. Hon har utvecklat förändringsprocesser mot verksamhetsanpassade kontor. Hon har utformat koncept inom arbetsplatsförändring, satt metod och metodik samt säkerställt i genomföranden. Annicka har varit med i analysfaser och arbetat med ledningsgrupp/styrgrupp hos kund med det arbetet ledningen behöver göra i processen. Hon har också arbetat med ledningen att ta fram vision och strategiska val samt riktlinjer i förändringen. Hon har arbetat med projektgrupper, styrgrupper och referensgrupper.

Hon en av grundarna till SWS- (Senab Workplace strategy) och har nu valt att gå vidare för att vara oberoende med fullt fokus på Lednings arbete och rådgivning mot flexibla och förändrade arbetssätt där hon också är en partner till HR genom processen.
Hon har tillsammans med Jonas Hartman utvecklat arbetet mot flexibelt arbetssätt genom att i tidigt skede hjälpa organisationen att fatta rätt beslut kring vad som behöver förändras och utvecklas gällande mötesstrukturen/kulturen för bästa resultat i miljön.
Vi har utvecklat ett lättillgängligt stöd för utveckling över tid i det nya arbetssättet.

Annicka har föreläst hundratals föreläsningar kring både arbetsplatsstrategi och ledarskap. Atea Bootcamp( länk), IT- Arenan, Lokalmarknadsdagen är några exempel genom åren där hon väglett organisationer om hur de behöver gå tillväga. Hon är utöver Arbetsplatsstrateg/ Change management certifierad Businesscoach, Certifierad Internationell personlig coach, Stressterapeut & avspänningspedagog / mental träning och certifierad i DISC Inscape international. Några organisationer som hon har arbetat med det närmaste åren är TTS Marine, Chalmers, GU, Skandia, Akzonobel, NCC construction, Atea med fler.