Vision

Vi

Affärsidé

Oberoende

 

“Den person som tror att den kan, får förmodligen rätt – MEN det får även den som tror att den inte kan.”

Vision

Vår vision är att skapa mod och självförtroende hos våra kunder till lyckade förändringar som skapar skillnad i nya arbetssätt och effektfulla möten.

VI

VAD GÖR VI

Utvärdering i Aktivitetsbaserade kontor
Vi hjälper Ledningen att utvärdera och utveckla sina befintliga Aktivitetsbaserade kontor. Detta gör vi utifrån självledarskap, Ledarskap, fysisk miljö och teknisk miljö. Vi är experter på att analysera fram sambanden i mätbara resultat för bästa möjliga insatser till en hållbar arbetsmiljö. Vi har strategier till att stötta ledningen till att ta hand om resultaten.

Vägledning inför nya arbetssätt
Vi vägleder företag som skall införa flexibelt arbetssätt. Detta gör vi med fokus på förändringsledning och kunskapshöjning. Vi är inne i mycket tidiga skeden för bästa möjliga resultat. Vi har tydliga processer som skapar trygghet och utveckling.

Mätning och Utveckling mot bättre möten
Vi utvärderar er mötesstruktur och möteskultur med mätbara resultat. Vi stöttar ledningen med vilka insatser som krävs för att skapa effektfulla möten.

TRO

Vi tror på att bästa leverans blir när vi, kan/ ”äger”, känner samt tror 100 % i kropp och själ på det vi gör och det vi skall åstadkomma tillsammans.

Vår övertygelse är att kunden åstadkommer allra bäst när den har samma upplevelse. Det är då MOD och SJÄLVFÖRTROENDE växer till att SKAPA SKILLNAD för något bättre än det man har idag.

Vi glöder för att säkerställa höga resultat och god kvalitet. Vi älskar mötet med kunden och att kunna ha helhet samt kundens bästa i fokus utan att vara styrd av att leverera något annat. Vi tror på att varje individ skall göra det den är allra bäst på. Därför vill vi sträva efter att vara bäst på vår kärnverksamhet, Strategisk rådgivning mot flexibla arbetssätt, att hjälp kunden till effektfulla möten och att utvärdera Aktivitesbaserade kontor med fokus på självledarskap, Ledarskap, fysisk miljö och teknisk miljö.

VEM

Annicka är en av grundarna till SWS- (Senab Workplace strategy) som har valt att gå vidare för att vara en oberoende leverntör utan påverkan av produkter.

Hennes erfarenhet gör att hon idag anlitas för att genomföra utvärderingar i befintliga aktivitesbaserade kontor med människan i fokus. Hon anlitas också i Ledningsarbete och rådgivning inför flexibla samt förändrade arbetssätt och i utvärderingar av mötesstruktur/ möteskultur.

Hon har tillsammans med Jonas Hartman utvecklat de mätbara verktygen, strategierna och koncepten som stöttar organisationer mot utveckling, hållbarhet samt beteendeförändring.

Utöver aktivt arbete inne i organisationer så har Annicka föreläst hundratals gånger genom åren kring arbetsplatsstrategi och ledarskap. Atea Bootcamp, IT- Arenan, Lokalmarknadsdagen, är några exempel genom där hon väglett organisationer om hur de behöver gå tillväga. Hon är utöver Arbetsplatsstrateg/ Change management certifierad Businesscoach, Certifierad Internationell personlig coach, Stressterapeut & avspänningspedagog / mental träning och certifierad i DISC Inscape international. Några organisationer som hon har arbetat med det närmaste åren är TTS Marine, Chalmers, GU, Skandia, Akzonobel, NCC construction, Atea med fler. Läs mer »

Vår affärsidé

Att hjälpa kunden att lyckas i sin resa mot ett flexibelt verksamhetsanpassat kontor/arbetsplats genom att:

Vi ger oberoende rådgivning, stöd samt avlastning för Ledningen och HR med att lyckas i sitt arbete för bästa förberedandefas, genomförandefas och för den viktiga vidareutvecklingen.

Vi stödjer och utmanar Ledningsgruppen och Ledarskapet med vad de behöver göra för att lyckas med implementeringsarbetet.

Vi hjälper ledningen att i ett tidigt skede se över och utveckla organisationens mötesstruktur/kultur för effektfulla möten och eliminera kostsamma dåliga möten.

Vi är unika med att hjälpa ledningen att koppla effektivisering av möten mot nya flexibla verksamhetsanpassade miljöer.

Vi ger HR ett individuellt stöd i arbetsstrategi mot flexibla arbetssätt för att hen skall kunna äga processen internt genom förändringen och för att få en lärande organisation.

Vi erbjuder kunden enkla snabba kompetenshöjande lösningar för bibehållande av flexibelt arbetssätt över tid för att säkerställa förändring.

OBEROENDE

För en lärande organisation:

Det är svårt att vara helt leverantörsoberoende om man inte besitter expertkompetens på alla områden i arbetsplatsstrategi eller mötesstruktur/kulturförändring men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna samt äga sin egen förändringsresa.

Om man inte har den interna kompetensen som krävs i arbetsplatsstrategi kan man ändå vara oberoende. Om det finns flera leverantörer som man kan välja emellan och om man vet vad man behöver krav ställa.

Att bygga intern kompetens i arbetsplatsstrategi och i flexibla arbetssätt kan vara bra även ur andra synvinklar. Ett exempel är att det ger er mer positiva medarbetare när kunskapen ökar och modet infinner sig.

“Förmågan att tänka annorlunda idag än igår, skiljer den vise från den envise”