Vision

Vi

Affärsidé

Oberoende

 

“Den person som tror att den kan, får förmodligen rätt – MEN det får även den som tror att den inte kan.”

Vision

Vår vision är att skapa mod och självförtroende hos våra kunder till lyckade förändringar som skapar skillnad i nya arbetssätt och effektfulla möten.

VI

VAD GÖR VI

Vi är en oberoende partner som stöttar Ledning och HR i förändringsarbetet mot flexibla arbetssätt och effektfulla möten inför er nya fysiska arbetsmiljö. Vi har också utvecklat arbetet mot flexibelt arbetssätt genom att i tidigt skede hjälpa organisationen att fatta rätt beslut kring vad som behöver förändras och utvecklas gällande mötesstrukturen/kulturen för bästa resultat i miljön. Vi har även utvecklat ett lättillgängligt stöd för utveckling över tid i det nya arbetssättet.

TRO

Vi tror på att bästa leverans blir när vi, kan/ ”äger”, känner samt tror 100 % i kropp och själ på det vi gör och det vi skall åstadkomma tillsammans.

Vår övertygelse är att kunden åstadkommer allra bäst när den har samma upplevelse. Det är då MOD och SJÄLVFÖRTROENDE växer till att SKAPA SKILLNAD för något bättre än det man har idag.

Vi glöder för att säkerställa höga resultat och god kvalitet. Vi älskar mötet med kunden och att kunna ha helhet samt kundens bästa i fokus utan att vara styrd av att leverera något annat. Vi tror på att varje individ skall göra det den är allra bäst på. Därför vill vi sträva efter att vara bäst på vår kärnverksamhet Strategisk rådgivning mot flexibla arbetssätt och att hjälp kunden till effektfulla möten in i den nya miljön.

VEM

Annicka Dickson har många års erfarenhet av arbetsplatsstrategi, ledning/ ledarutveckling, konceptutveckling samt föreläsningar mot kontorsförändringar med hög kunskap om flexibla verksamhetsanpassade kontor både på strategisk och operativ nivå. Läs mer »

Jonas Hartman har många års erfarenhet inom servicenäringen. Han har som utställnings ansvarig/mässgeneral för ett stort börsnoterat bolag designat och planerat mässor i hela Europa. Han har studerat beteende mönster och hur vi möts i event och mäss sammanhang. Han har kunskapen kring hur våra möten behöver vara uppbyggda, hur vi behöver agera/bete oss för att nå kunden på bästa sätt i dessa sammanhang. Denna kunskap nyttjas in i våra koncept mot effektfulla möten och även in i våra föreläsningar.

Vår affärsidé

Att hjälpa kunden att lyckas i sin resa mot ett flexibelt verksamhetsanpassat kontor/arbetsplats genom att:

Vi ger oberoende rådgivning, stöd samt avlastning för Ledningen och HR med att lyckas i sitt arbete för bästa förberedandefas, genomförandefas och för den viktiga vidareutvecklingen.

Vi stödjer och utmanar Ledningsgruppen och Ledarskapet med vad de behöver göra för att lyckas med implementeringsarbetet.

Vi hjälper ledningen att i ett tidigt skede se över och utveckla organisationens mötesstruktur/kultur för effektfulla möten och eliminera kostsamma dåliga möten.

Vi är unika med att hjälpa ledningen att koppla effektivisering av möten mot nya flexibla verksamhetsanpassade miljöer.

Vi ger HR ett individuellt stöd i arbetsstrategi mot flexibla arbetssätt för att hen skall kunna äga processen internt genom förändringen och för att få en lärande organisation.

Vi erbjuder kunden enkla snabba kompetenshöjande lösningar för bibehållande av flexibelt arbetssätt över tid för att säkerställa förändring.

OBEROENDE

För en lärande organisation:

Det är svårt att vara helt leverantörsoberoende om man inte besitter expertkompetens på alla områden i arbetsplatsstrategi eller mötesstruktur/kulturförändring men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna samt äga sin egen förändringsresa.

Om man inte har den interna kompetensen som krävs i arbetsplatsstrategi kan man ändå vara oberoende. Om det finns flera leverantörer som man kan välja emellan och om man vet vad man behöver krav ställa.

Att bygga intern kompetens i arbetsplatsstrategi och i flexibla arbetssätt kan vara bra även ur andra synvinklar. Ett exempel är att det ger er mer positiva medarbetare när kunskapen ökar och modet infinner sig.

“Förmågan att tänka annorlunda idag än igår, skiljer den vise från den envise”