GDPR

Ansvar för dina personuppgifter

DicksonHartman AB 556450-9767, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på denna webbplats, samt för uppgifter som hanteras om våra kunder och leverantörer.

DicksonHartman AB värnar om den personliga integriteten för dig som kontaktar oss. De personuppgifter som samlas in av oss via webbplatsen, via avtal eller på annat sätt, används enbart för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Om personuppgifter

För att kunna kontakta dig gällande stöd för er, avtal, förfrågningar, övriga tjänster inom vårt område mm behöver vi lagra namn, adressuppgifter, mejladress och telefonnummer. Vi ansvarar för att dessa uppgifter endast används för avsett ändamål och vi skyddar dem mot obehörig åtkomst.

Vår webbplats

De personuppgifter du lämnar på vår webbplats( www.dicksonhartman.se) via kontaktsidan, används just för att kunna kontakta dig och erbjuda den information du eftersökte.

Vid besök av vår webbplats registreras cookies, för att kunna mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. Detta sparas inte på individnivå så vi kan inte se vem det är som varit inne på webbsidan.

Underleverantörer

Vi arbetar ibland med underleverantörer och personuppgifter kan lämnas ut till dessa då de av DicksonHartman AB utför begärd tjänst. Vi är mycket noggranna med vilka underleverantör vi arbetar med och de är personuppgiftsbiträden till DicksonHartman AB.

DicksonHartman AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet, om DicksonHartman AB blir skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Har du några frågor kring vår integritetspolicy, hur vi behandlar personuppgifter eller vill rätta felaktiga uppgifter, vänligen kontakta Personuppgiftsansvarig via info(a)dicksonhartman.se

Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos DicksonHartman AB. En begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig, samt postas till: info(a)dicksonhartman.se eller till Aschebergsgatan 37,  411 37 Göteborg.